Krajowy Frundusz Szkoleniowy -KFS

Otrzymaj dofinansowanie z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy już wystartował.
W tym roku do wykorzystania na szkolenia i rozwój pracowników jest przeznaczona potężna kwota prawie 224 miliony złotych!
Sprawdź jak możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% wartości szkolenia.


Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poprzez Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparcie kierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Poziom finansowania:

 • MŚP – 80% dofinansowania
 • Mikroprzedsiębiorstwo – 100% dofinansowania


Dofinansowanie wybranych szkoleń dla pracowników i właścicieli wpisujących się w jeden z ośmiu priorytetów

Miejsce składania wniosków:

 • Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca rejestracji bądź prowadzenia działalności


Forma dofinansowania;
Dotacja płatna z Urzędu po wykonanej usłudze

Jak pozyskać dofinansowanie:

 • Wybór instytucji szkoleniowej i określenie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 • Złożenie wniosku w odpowiednim PUP w dniach ogłoszonego naboru
 • Decyzję o dofinansowaniu otrzymuje się do 30 dni
 • Realizacja szkoleń w ustalonych terminach
 • Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Urząd przelewa środki na konto Przedsiębiorcy
 • Rozliczenie z firmą szkoleniowąPoniżej znajdziesz listę aktualnych naborów w całej Polsce, zobacz czy w Twoim powiecie można aktualnie wnioskować o dofinansowanie szkolenia!

AKTUALNE NABORY KFS :

Województwo Mazowieckie

 • SOKOŁÓW PODLASKI – 18.07.2022-28.07.2022 SPRAWDŹ
 • PRZYSUSZE – 19.07.2022-25.07.2022 SPRAWDŹ
 • ŁOSICE – 25.07.2022-29.07.2022 SPRAWDŹ


Województwo Dolnośląskie:

 • ŚWIDNICA – 4.08.2022 – 8.08.2022 SPRAWDŹ


Województwo Łódzkie


Województwo Świętokrzyskie:

 • PIŃCZÓW – 4.08.2022-10.08.2022 SPRAWDŹ


Województwo Podkarpackie:

 • PRZEWORSK – 2.08.2022-4.08.2022 SPRAWDŹ

JAKO FIRMA SZKOLENIOWA SŁUŻYMY POMOCĄ PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW, PRZYGOTOWANIU PROGRAMÓW KURSÓW I ICH KALKULACJI.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami